gammel side om menighedsrådet


Ved valgforsamlingen den 9. september 2014 i Bellahøj kirke, blev nedenstående kandidater valgt til menighedsrådet.

 

Menighedsrådsmedlemmer
Navn - og adresse

1

Lis Lynge Nielsen
Bellahøjvej 8b 8, 2700 Brønshøj

2

Thorben Dahl
Egevangen 5, 2700 Brønshøj

3

Vibeke Hartman Johansen
Telefonvej 5,2.3, 2860 Søborg

4

Marianne Hegel
Solkrogen4, 2700 Brønshøj

5

Inger Lise B. Larsen
Dortheavej 97, 2400 København NV

6

Alice Heller
Bellahøjvej 8b 3 th., 2700 Brønshøj

7

Michael Heller
Bellahøjvej 8b 3 th., 2700 Brønshøj

8

Gerhard Stærmose
Hyrdevangen 65, 2400 København NV

9

Ulla Stærmose
Hyrdevangen 65, 2400 København NV

10

Anders Holm
Dortheavej 50, 2400 København NV

11

Martin Rønsholt
Frederikssundsvej 106c 4tv, 2400 København NV

 

Stedfortrædere:

1

Tine Storm Hansen
Kildeager 17, 2 tv, 2700 Brønshøj

2

Mogens Ellekvist
Arnesvej 47, 2700 Brønshøj

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2014 i Bellahøj – Utterslev Sogn.

Der skal vælges nyt menighedsråd i Bellahøj–Utterslev Sogn bestående af 11 medlemmer for perioden 2014-16.

Bellahøj–Utterslev Sogn har fået dispensation fra lov om valg til menighedsråd til at deltage i et forsøg med en funktionsperiode på 2 år.

Bellahøj–Utterslev Sogn har desuden fået dispensation fra lov om valg til menighedsråd til at deltage i et forsøg med Valgforsamling som valgform. Valgforsamlingen har til formål at vælge medlemmer til menighedsrådet for den kommende funktionsperiode 2014 - 2016.

Valgforsamlingen træder i stedet for det ordinære valg tirsdag den 11. november 2014, med mindre der kommer en alternativ liste.

Der indkaldes til

Valgforsamling

tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00 i Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125A – 2700 Brønshøj

Dagsorden:

1.                   Velkomst

2.                   Valg af dirigent

3.                   Menighedsrådets opgaver og kompetencer

4.                   Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg

5.                   Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

6.                   Redegørelse for dispensation til valgforsamling samt reglerne herfor

7.                   Valg af stemmetællere

8.                   Beslutning af valgform (a eller b)

a.      Forhandling om fællesliste (forhandling om grupperingers pladser på listen)

  • i.    Præsentation af grupperingernes kandidater og stedfortrædere
  • ii.   Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
  • iii.  Afsluttende forhandling om fordeling af pladser i rådet til grupperingerne
  • iv.  Afstemning af forhandlingsresultatet.

b.       Personvalg

  • i.    Opstilling af kandidater til menighedsrådet
  • ii.    Præsentation af kandidater til menighedsrådet
  • iii.   Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
  • iv.   Afstemning
  • v.   Opstilling af kandidater til stedfortræder og evt. præsentation og yderligere debat
  • vi.   Afstemning

9.                   Meddelelse af afstemningsresultatet og underskrivelse af beslutningsprotokol

10.                 Orientering om muligheden for at indgive en kandidatliste og derved begære valg gennemført efter de almindelige regler og om klagemulighed til biskoppen.

11.                 Eventuelt.

 

Der er offentligt adgang til forsamlingen, men kun personer med valgret har tale- og stemmeret under mødet. Personer med valgret skal oplyse navn, adresse og fødselsdato, alternativt legitimere sig med f.eks. sundhedskort.

De generelle regler om valgret er gældende, dog skal man være fyldt 18 år, være boende i sognet og medlem af folkekirken senest den 9. september 2014 og sognebåndsløsere, indenpastoratsflyttere og tilflyttere til sognet er kun valgbare/har valgret, hvis de har løst sognebånd eller meddelt flytning til folkeregisteret senest den 29. august 2014.

Man kan kun stemme ved personligt fremmøde.

Kandidater kan opstilles uden fremmøde, såfremt kandidaten har givet skriftligt samtykke.

Resultatet af valgforsamling offentliggøres ved opslag i Bellahøj kirke samt på kirkernes hjemmeside.

Det er muligt, at begære valg afholdt efter lov om valg til menighedsråd ved at indgive en alternativ kandidatliste senest den 16. september 2014 kl. 19.00. Information herom kan ses på www.menighedsraad.dk eller fås hos formanden for valgbestyrelsen, hvor også den autoriserede blanket kan rekvireres.

En eventuel alternativ liste til begæring af valg efter de almindelige regler skal indleveres til Bellahøj og Utterslevs Kirkekontor, Frederikssundsvej 125A, 2700 Brønshøj. Telefon 38.28.55.58. Åbent dagligt mellem Kl. 9:30 – 13:00, torsdag tillige fra Kl. 15:30 – 18:00, eller direkte til formand for valgbestyrelsen, Lis Lynge, Bellahøjvej 8B 8. sal, 2700 Brønshøj. Tlf. 6130 3497 - E-post: lislynge2700@gmail.com

Med venlig hilsen

Lis Lynge, Formand for Menighedsrådet.

 

Menighedsrådsvalg til september

Er kirken DIT ansvar?

Tænker du ,at kirken er vigtig som fundament igennem hele vort liv?
Tænker du, at kirken med de kristne værdier som grundlag, skal undervise børn i at blive ansvarsbeviste og samvittighedsfulde samfundsborger?

Tænker du, at kirkens opgave er at hjælpe og støtte de svage i sognet? Og at ”svage” ikke blot er mennesker i finansiel eller social nød, men omfatter mennesker i krise, i livets små og store udsving.

Vil du være med til at handle i et folkekirkeligt fællesskab, hvor vi varetager de opgaver og det ansvar kirken har?

Tag ansvar og få indflydelse

Vi har valg til Menighedsrådet i Bellahøj – Utterslev sogn tirsdag den 9, september 2014.  Vi skal vælge 11 medlemmer af folkekirken til menighedsrådet samt 3 – 4 suppleanter. I maj måned samler vi den viden der er brug for at få, før du beslutter dig.

Tirsdag den 27. maj kl. 17 – 19 holder vi informationsmøde om menighedsrådsvalget, hvad det går ud på, hvad det vil sige og hvad man binder sig til. 
I august vil der være mulighed for at få svar på spørgsmål ved en række åbne møder.