Ny præst med interesse for Dostojevskij

Ny præst med interesse for Dostojevskij


# Forside blog
Udgivet torsdag d. 18. juni 2020, kl. 12:31

Nadja, der bor på Amager med sin mand og 1-årige søn, fortæller: ”Jeg glæder mig utroligt meget til at komme i gang med præstegerningen, til at møde menigheden, have samtaler med dåbsforældre, pårørende ved bisættelser og hvem der kunne have behov for en sjælesørgerisk samtale. Derudover er det en drøm der går i opfyldelse, at virke i en kirke med den musiske profil som Bellahøj Kirke har og det liturgiske udtryk, der særligt præger Bellahøjmessen.”

Nadja er barselsvikar for Louise Miskow og skal sammen med sognepræst Peter Møller Jensen stå for profilen: ”Det søgende menneske” det kommende års tid. Det er et område, der passer godt sammen med Nadjas interesser. Under sin studietid har hun særligt interesseret sig for eksistensfilosofien og herunder særligt Søren Kierkegaards skrifter. Hendes speciale omhandlede Kierkegaard og Dostojevskijs roman ”Brødrene Karamazov”, og det interesseområde vil hun gøre brug af, når der arrangeres Aftenrum, fordybelsesværksted, film- og foredragsaftener.