Hilsen fra sognepræsten Asser Skude

Hilsen fra sognepræsten Asser Skude


# Forside blog
Udgivet onsdag d. 1. juli 2020, kl. 09:21

Jeg ønsker dig og din familie en velsignet juli måned.

Normalt er juli måned helliget familiens tegn. Mange familier har sommerferie og forældre er sammen med børn og normalt også øvrig familie, såsom bedsteforældre. Af indlysende grunde bliver det nok desværre ikke sådan for mange familier i år. Der er stadig stramme begrænsninger for, hvordan vi omgås hinanden, og de begrænsninger griber også ind i vores privates sfærer. Det er en høj pris at betale, men det kan nok ikke være anderledes, al den stund pandemien lurer i baggrunden.

Jeg vil naturligvis også forsøge at være mest mulig sammen med min egen familie i juli måned, når jeg skal holde min ferie. Det er nødvendigt at have ferie og holde den med sine nærmeste, både for at pleje familien, men også for at kunne koble af fra en travl hverdag med mange forpligtelser.

Før min sommerferie plejer jeg i juli måned en uges tid at være aktiv i udendørs fritidsliv, de seneste fire år sammen med sognets udsatte familie, hvor vi deltager i Landsforeningen af Væresteders Landslejr på Djurs. Også i år deltager jeg med mine egne børn på denne lejr, dog bliver lejren i år digital, muligvis Danmarks største digitale lejr. Læs mere på www.vaeresteder.dk

Før jeg selv stiftede familie var jeg en del år frivillig i en uge i juli måned som medarbejder og præst på Stilhedens Katedral, Folkekirkens officielle deltagelse på Roskilde Festival. Her var vi hundrede kristne frivillige, der stillede os til rådighed for samtaler med de festivalgæster, som havde brug for et andet menneske at lytte til - også med mulighed for at gå over i kirketeltet med rum til ro og fordybelse.

Tidligere har jeg også været med som præst på FDF Landslejr i juli måned, hvor flere tusinde børn og unge er aktive og ude en hel uge ved Silkeborg søerne, aktive med sejle, klatre, bygge, spise, og naturligvis også synge og holde gudstjenester sammen.

I mine tidlige præsteår, var jeg aktiv i Kapernaum KFUM/K klubber for børn, og med som præst på sommerlejr og årlig udflugt