En lederuddannelse – er det noget for dig?

En lederuddannelse – er det noget for dig?


# Forside blog
Udgivet fredag d. 4. september 2020, kl. 12:14

Bellahøj Kirke søger en ny kontaktperson. En kontaktperson er et medlem af menighedsrådet, der sammen med personaleudvalget, står for at lede kirkens ansatte.

Som kontaktperson i Bellahøj Kirke, får du tilbudt en lederuddannelse på 4 moduler af 6 timers varighed.

Lederuddannelsen indeholder bl.a. viden om: 

  • Kontaktpersonens opgaver, arbejdstidsplanlægning, ferie og sygdomshåndtering samt lønforhandling.
  • Den anerkendende tilgang, forebyggelse og håndtering af konflikter.
  • Ansættelse af medarbejdere.

Efter lederuddannelsen har du:

  • Viden om god ledelse.
  • Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige.
  • Viden om en leders ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem.

Sådan får du en lederuddannelse

For at komme i betragtning til en lederuddannelse, skal du stille op til menighedsrådsvalget i Bellahøj Kirke d. 15. september 2020 kl. 19.

Vil du gerne vide mere?

Kontakt gerne, formanden for menighedsrådet, Lis Lynge på 61 30 34 97 eller via lislynge2700@gmail.com


KORT FORTALT OM MENIGHEDSRÅDET

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

MENIGHEDSRÅDETS ROLLE OG OPGAVER

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. 

Og opgaverne spænder vidt: Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter, babysalmesang, foredrag og børneaktiviteter, og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne.

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER

Menighedsrådet i Bellahøj-Utterslev sogn består af 11 valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.

FOR AT KUNNE STILLE OP SKAL DU: