Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Loft på 200 deltagere ved de fleste arrangementer og gudstjenester

Loft på 200 deltagere ved de fleste arrangementer og gudstjenester


# Forside blog
Udgivet fredag d. 12. november 2021, kl. 15:21

Ved de fleste arrangementer og gudstjenester har vi sat et loft på 200 deltagere, så du behøver ikke vise dit coronapas.

Fra den 12. november 2021 kl. 6.00 indføres krav om coronapas ved gudstjenester, messer, fredagsbøn, vielser, barnedåb, begravelser/bisættelser og lignende religiøse handlinger, samt for øvrige menighedsarrangementer i folkekirken og andre trossamfund.

Kravet om coronapas ved de nævnte aktiviteter gælder for lokaler og lokaliteter, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, og hvortil offentligheden har adgang.

Kravet om coronapas gælder dog ikke, hvis arrangøren sikrer, at der opholder sig

  • 200 eller færre deltagere i lokalet eller lokalerne samtidig eller
  • 2.000 eller færre deltagere på lokaliteten samtidig.

Dette kan fx sikres ved, at der ikke tilbydes mere end 200/2.000 pladser og ikke tillades adgang for flere deltagere, at lokalet, lokalerne eller lokaliteten ikke er indrettet til flere end 200/2.000 deltagere eller ved at foretage adgangskontrol.

Kravet om coronapas gælder alene for deltagere m.v. Det betyder, at præsten, kirkefunktionærer og frivillige, der medvirker ved gudstjeneste/fredagsbønnen m.v., ikke skal tælles med i de 200/2000 personer. Ansatte, frivillige mv. på steder, der er omfattet af krav om coronapas, opfordres dog til selv at leve op til kravet.

Kravet om coronapas gælder ikke for børn under 15 år eller for personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Menighedsrådets hhv. trossamfundets ledelse har pligten til at sikre, at coronapas kontrolleres, hvis der er adgang for flere end 200 til de nævnte indendørs aktiviteter hhv. 2.000 udendørs. Coronapasset skal kontrolleres for samtlige deltagere. Kan der ikke fremvises et coronapas, skal der ske bortvisning, ligesom den pågældende deltager vil kunne straffes med bøde, hvis personen ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist. Menighedsrådet hhv. trossamfundet kan få bøde, hvis de ikke sikrer sig, at der kun bliver lukket besøgende ind, der kan forevise et coronapas. Det er Rigspolitiet, der fastsætter bødeniveauet og håndhæver de gældende regler.