Ind- og udmeldelse

Sådan melder du dig ind i folkekirken

Ønsker du at melde dig ind i folkekirken, skal du udfylde en ansøgning om optagelse/genoptagelse i Folkekirken.
 
 
Når du har udfyldt ansøgningen, kan du sende den via  sognets sikre e-mail: bellahoej-utterslev.sogn@km.dk
(Klik på e-mail adressen og indtast dit Nem-ID) eller aflevere den på kontoret eller i kirkens postkasse.

Sådan melder du dig ud af folkekirken

Hvis du ønsker at melde dig ud af folkekirken, kan du sende en e-mail via  sognets sikre e-mail:

bellahoej-utterslev.sogn@km.dk med oplysninger om dit navn og cpr nummer.

(Klik på e-mail adressen og indtast dit Nem-ID)

Hvis du ikke har NemId, kan du henvende dig på kirkens kontor eller sende en e-mail, hvor du undlader at angive dit cpr. nr.

 
Ved udmeldelse af folkekirken mister du retten til at få gejstlig medvirken ved kirkelige handlinger (f.eks. at blive kirkeligt viet, at få dit barn døbt af en præst eller at blive kirkeligt begravet).
 
Det er en god idé at tale med dine nærmeste om, at du har meldt dig ud af folkekirken.