Menighedsrådet

Er kirken dit ansvar?

Tænker du, at kirken er vigtig som fundament igennem hele vort liv?
Tænker du, at kirken med de kristne værdier som grundlag, skal undervise børn i at blive ansvarsbeviste og samvittighedsfulde samfundsborger?

Tænker du, at kirkens opgave er at hjælpe og støtte de svage i sognet? Og at ”svage” ikke blot er mennesker i finansiel eller social nød, men omfatter mennesker i krise, i livets små og store udsving.

Vil du være med til at handle i et folkekirkeligt fællesskab, hvor vi varetager de opgaver og det ansvar kirken har?

Tag ansvar og få indflydelse

Vi søger nye interesserede, som har lyst til at støtte op om kirkens arbejde.  Tirsdag d. 18. september 2018 er der orienterings- og opstillingsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget 2018. Allerede nu kan du tage kontakt til Lis Lynge, hvis du er interesseret i at være med i menighedsrådet

Frivillige

Vi har mange opgaver, som vi ønsker at løfte i sognet, fra diakonale opgaver for sognets beboere til undervisning og selvfølgelig med fokus på kirkens kerneopgave, højmesser og kirkelige handlinger. Ressourcerne bliver ikke større disse år, og vi søger derfor altid frivillige til at deltage i vore lille kirkesamfund på Frederikssundsvej og i hele sognet.
For yderligere oplysninger kan du henvende dig til Lis Lynge, formand, som sammen med kirkens ansatte, menighedsrådet og prsster vil kunne hjælpe dig til rette, så du føler dig velkommen.

Har du spørgsmål inden da er du velkommen til at kontakte en fra valgbestyrelsen:

Formand for menighedsrådet Lis Lynge tlf. 6130 3497 eller mail lislynge2700@gmail.com
Næstformand Vibeke Johansen, tlf. 40373525 eller mail vebbehj@gmail.com 
Sognepræst Peter Møller Jensen, tlf 31617350 eller mail pmj@km.dk
Sognepræst Asser Skude, tlf. 23464008 eller mail assk@km.dk

 

 

 

Menighedsrådet er i 2012 et fælles menighedsråd for Bellahøj og Utterslev kirker.

Rådets arbejde i indeværende år tager udgangspunkt i vision og strategi for kirkernes arbejde.

Klik her for at downloade vores vision og strategi. 

 

Kontaktinformation og oversigt over Bellahøj & Utterslev Kirkes menighedsråd findes under menupunktet "Menighedsrådet"