Om sognet

Siden sammenlægningen af Bellahøj og Utterslev Sogn og siden salget af Utterslev Kirke i 2014, har sognets menighed haft til huse i Bellahøj Kirke.

I Bellahøj kirke eksperimenterer og udvikler vi det meste af kirkeåret, fortæller sognepræst AsserSkude i kirkebladet fra august 2016. Forhåbentlig bliver kirkens tilbud derved også interessante for moderne mennesker, som ikke er kirkevante eller kender de traditionelle salmer og melodier. 

Vi har formet to profiler, der begge understøtter sognekirkens tilbud. I Børne- og familieprofilen benytter vi konsekvent Sigurd Barretts musik og sange til gudstjenester, og til vores spaghettigudstjenester har vi altid et særligt tema eller historie fra bibelen, som bliver dramatiseret, eller vi leger historien. 

I profilen for det søgende menneske er vægten på spiritualitet med tilbud til dem, der vil i dialog om liv og eksistens - en kirke på vej for alle, der er undervejs.
Søndagens gudstjeneste er hos os ”Bellahøjmessen”. En ny måde at fejre højmesse på. Med rytmisk
musik, moderne kompositioner, nutidigt sprog og med inddragelse af menigheden, både som læsere og ved
bønnerne og med fredshilsen. Inden Bellahøjmessen giver præsten en introduktion til dagens tekster, og kirkemusikeren
introducerer de musikalske indslag. Jeg håber, at man vil føle en smuk, tryg, rolig ramme, hvor der er mulighed for fordybelse og eftertanke. Og ikke mindst at man oplever at være del af et fællesskab, nogle fælles værdier, et fælles ståsted.

Det vigtigste nu som før er at gøre kirken og dens budskab og arbejde relevant og synligt i nærområdet, så ingen kan være i tvivl om, hvilket budskab og hvilke værdier kirken og dens medarbejdere repræsenterer.

Den amerikanske præsident J. F. Kennedy sagde engang de berømte ord ”Spørg ikke hvad dit land kan gøre for
dig – spørg hvad du kan gøre for dit land. ” Med en let omskrivning kan man oversætte det til kirkens verden:
Vi får den folkekirke og de menigheder, som vi selv er med til at forme.

 

Hvis du vil vide de eksakte tal for sognet, kan du gå ind på sogn.dk