Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Faderskab

Sådan registrerer du hvem der er far til dit barn

Du skal registrere faderskabet til dit barn senest 28 dage efter dets fødsel, med mindre du er gift med barnets far.

Sådan gør du:

  1. Gå ind på www.borger.dk og søg på "faderskab" eller "omsorgs- og ansvarserklæring".
  2. Log ind med dit NemId og angiv hvem der er far (eller mor) til dit barn.
  3. Din partner får en e-mail tilsendt hvori der er et link til samme formular, som du har udfyldt.
  4. Din partner følger linket og underskriver med NemId.
  5. Når begge parter har underskrevet med NemId, modtager sognet den digitale erklæring.

Hvis du eller din partner ikke har NemId, kan du finde en blanket på www.personregistrering.dk som du kan udfylde og aflevere på kirkens kontor.

Hvis du ikke når at registere hvem der er far til barnet indenfor de første 28 dage, sender sognet en besked til Familieretshuset om faderskab. Derefter vil Familieretshuset kontakte barnets mor.

Vidste du:

Du ka registrere hvem der er far/medmor/medfar til barnet inden dets fødsel. Se www.personregistrering.dk

 

How to register the father of your child

You must register the paternity of your child no later than 28 days after its birth, unless you are married to the child's father.

Here's how you do it:

Go to www.borger.dk and search for "faderskab" or "omsorgs- og ansvarserklæring" (declaration of care and responsibility).

  1. Log in with your NemId and fill out the form.
  2. Your partner will receive an email containing a link to the same form that you filled out.
  3. Your partner follows the link and signs with NemId.
  4. Once both of you have signed with NemId, the parish receives the digital formular.
  5. If you or your partner do not have NemId, you can find a form at www.personregistrering.dk which you can fill out and hand in at the church office.

If you do not register the father of the child within the first 28 days, the parish will send a message to "Familieretshuset" about paternity. Familieretshuset contacts the child's mother.

Did you know:

If your not married with the father of the child, you can fill out the form before the birth of the child. See www.personregistrering.dk