Valgprocessen

Menighedsrådet har søgt og fået tildelt muligheden for at afprøve en ny valgform kombineret med en 2-årig valgperiode.

Bekendtgørelsen om valget kan læses her

Den nye valgform - Valgforsamling med ventil - er et regulert valgmøde med valg på ét og samme møde, i stil med det som kendes fra bestyrelsesarbejde. Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 11. september 2012 kl. 19 - 22 i Bellahøj Kirke. På mødet opstilles kandidater, der har mulighed for at præsentere sig. Det besluttes på mødet om man skal stemme på en Liste eller på enkeltpersoner. Mødet ledes at en person undefor menighedsrådet, og vi har været så heldige, at næstformanden fra Brønshøj kirkes menighedsråd, Kirsten Lund Larsen har givet tilsagn om at være mødeleder. Ventilmuligheden er en mulighed der eksisterer i 1 uge efter den 11. september, en mulighed hvor man kan 'omstøde' valget og begære ordinært valg. En mulighed der forhåbentlig ikke bliver aktuel.

Den 2-årige valgperiode er valgt ud fra et ønske om, at imødekomme især yngre menneskers betænkeligheder ved at indgå i menighedsrådsarbejdet. Bekymringen om at binde for sig en 4-årig periode, til et frivilligt arbejde man ikke kender omfanget af, bliver hermed imødekommet i håb om at 2 år er mere overskueligt.

Menighedsrådets valgbestyrelse planlægger og sikrer at valget gennemføres efter gældende regler og love.